Kako poteka uresničevanje načrta za izboljšanje zdravstvene oskrbe ljudi z napredujočimi nevrološkimi boleznimi?

Ditka Vidmar
Objavljeno dne Kategorije #2 Napredujoče nevrološke bolezni

Akcijski načrt, ki so ga skovali sodelujoči na delovnem srečanju na temo zdravstvene oskrbe ljudi z napredujočimi nevrološkimi boleznimi, se počasi uresničuje. Toda kot je pri živih projektih običajno, ne po poti, ki so si jo zamislili udeleženci delovnega srečanja, ki je sledilo javnemu posvetu na temo napredujočih nevroloških bolezni.

Udeleženci so predlagali revitalizacijo Slovenskega sveta za možgane in vzpostavitev sodelovanja s Slovenskim združenjem paliativne in hospic oskrbe.

Slovenski svet za možgane je neprofitno posvetovalno telo, katerega poslanstvo je združiti strokovna združenja s področja nevroznanosti, društva bolnikov z različnimi nevrološkimi in duševnimi motnjami ter predstavnike industrije. Njegov namen pa je z raziskovalnimi prizadevanji pomagati k izboljšanju kvalitete življenja ljudi z možganskimi boleznimi.

S trenutnim predsednikom Slovenskega sveta za možgane prof. dr. Zvezdanom Pirtoškom smo se sestali 30. maja 2017 in mu predstavili predloge izboljšav, ki so jih predlagali udeleženci delovnega srečanja.

Prof. dr. Pirtošek je predloge podprl, ni pa mogel sprejeti nase odgovornosti in dodatnega dela, ki bi ga s seboj prinesle nove aktivnosti Slovenskega sveta za možgane. Za to bi namreč potrebovali veliko energije in časa, ki ju v tem trenutku zasedba Slovenskega sveta za možgane nima.

Strokovnjaki, ki pri Slovenskem svetu za možgane sodelujejo, vlagajo večino svojega časa in energije v vsakodnevne službene obveznosti na področju kliničnega dela, raziskovanja, izobraževanja prihodnjih generacij in vodenja javnih zdravstvenih ustanov. Poleg tega vsem tem aktivnostim in informiranju javnosti namenijo tudi zelo velik del svojega prostega časa, ki ga večina ljudi v prvi vrsti nameni sebi, svojim družinam in hobijem. Zato preprosto ne moremo odgovornosti za izboljšave na področju zdravstvene oskrbe ljudi z napredujočimi nevrološkimi boleznimi prenesti na prostovoljno in prostočasno udejstvovanje strokovnjakov v okviru Slovenskega sveta za možgane.

Kakšna je situacija v združenju za Paliativno in hospic oskrbo bomo ugotovili, ko nam predsednica in podpredsednica potrdita termin sestanka.

Kako torej uvesti izboljšave, ki so v korist pacientom, njihovim svojcem in strokovnjakom, ki delujejo na področju zdravstvene oskrbe ljudi z napredujočimi nevrološkimi boleznimi? Vsi omenjeni imajo neposreden uvid v trenutno stanje in so neprecenljiv vir znanj in informacij, s katerimi lahko to stanje še izboljšajo. Zato menimo, da je legitimno ponovno povabiti k sodelovanju vodstvo in zaposlene v konkretnih javnih ustanovah, ki se s tem področjem ukvarjajo.

Strokovnjaki iz teh ustanov nujno potrebujejo podporo vodstva, da lahko uvedejo izboljšave v svojem delovnem okolju. Pri tem je zelo pomembno, da imajo za to namenjen čas. Le tako je lahko uvajanje izboljšav prepoznano kot sestavni del delovnega procesa, rezultati pa so v zadovoljstvo tako pacientom kot tudi strokovnjakom, ki z njimi delajo.

Delo z ljudmi je naporno, ampak prinaša največ veselja ravno takrat, ko so uporabniki storitev zadovoljni. Takrat ko posamezni oddelki ali celotne javne ustanove uspejo ustvariti delovno vzdušje, ki spodbuja in podpira uvajanje izboljšav in timsko delo, se sprosti neverjeten potencial, ki se skriva v posameznikih in v celotnih delovnih skupinah. In če so posamezniki, ki dajejo vse od sebe, za dobro delo nagrajeni, potem znajo vsako oviro spremeniti v priložnost in uresničijo tudi vse tisto, kar se v nasprotnih okoliščinah zdi nemogoče.

Zato smo pripravljeni stopiti v stik z vodstvom Nevrološke klinike in raziskati možnosti, da se nujne izboljšave uvedejo v prakso. Želimo si predvsem posluha. Zato držite pesti skupaj z nami, da se najde pot za uresničitev dobrih predlogov. O izidih teh prizadevanj, vas bomo sproti obveščali.

Bolečina v hrbtu: Sestanek pri državni sekretarki na Ministrstvu za zdravje

Ditka Vidmar in Jožica Maučec Zakotnik
Objavljeno dne Kategorije #1 Bolečina v hrbtu Oznake

V četrtek, 22. 6. 2017 smo gospe Jožici Maučec Zakotnik, državni sekretarki pri Ministrstvu za zdravje, predstavili aktivnosti, izvedene v okviru javnega posveta »Bolečina v Hrbtu v zdravstvu – breme na plečih pacientov ali strokovnjakov?«

Preberi več >

Predlogi za izboljšanje zdravstvene oskrbe ljudi z napredujočimi nevrološkimi boleznimi

Ditka Vidmar
Objavljeno dne Kategorije #2 Napredujoče nevrološke bolezni Oznake

Področje zdravstvene oskrbe ljudi z napredujočimi nevrološkimi boleznimi kot so multipla skleroza, ALS, Parkinsonova bolezen, demenca in druge je široko in kompleksno. Z naraščanjem števila ljudi, ki jih te bolezni prizadenejo, se večajo tudi izzivi, ki jih je treba nasloviti.

Preberi več >

Utrinki z javnega posveta o razsežnostih zdravstvene oskrbe ljudi z napredujočimi nevrološkimi boleznimi

Ditka Vidmar
Objavljeno dne Kategorije #2 Napredujoče nevrološke bolezni Oznake

Kaj je dobro urejeno, pozitivno, vredno pohvale v zdravstveni oskrbi ljudi z napredujočimi nevrološkimi boleznimi kot so multipla skleroza, ALS, Parkinsonova bolezen, demenca in druge? In kaj bi bilo na tem področju smiselno izboljšati?

Preberi več >

Bolečina v hrbtu – poročilo s sestanka na Direktoratu za zdravstveno varstvo pri Ministrstvu za zdravje

Ditka Vidmar
Objavljeno dne Kategorije #1 Bolečina v hrbtu Oznake

V četrtek, 20. 4. 2017, sem v imenu zavoda Umni generalni direktorici Direktorata za zdravstveno varstvo, gospe Tanji Mate, in njenim sodelavkam gospe Bernardi Kociper, gospe Zdenki Tičar in gospe Marjanci Jambrovič predstavila prispevek Bolečine v hrbtu v številkah in Akcijski načrt.

Preberi več >