Bolečina v hrbtu – Poročilo s seje Zdravstvenega sveta

Ditka Vidmar
Objavljeno dne Kategorije #1 Bolečina v hrbtu Oznake

Kot smo omenili v naši objavi na UMNI Facebook strani, smo  10. 5. 2017 Zdravstvenemu svetu pri Ministrstvu za zdravje predstavili pobudo pacientov in strokovnjakov, ki so sodelovali na javnem posvetu in delovnih srečanjih o zdravstveni oskrbi ljudi z akutno bolečino v hrbtu.

Ti so v točki 2 akcijskega načrta predlagali pripravo enotnih nacionalnih strokovnih smernic za obravnavo pacientov z bolečino v hrbtu in oblikovanje klinične poti za te paciente, ki so poenotene med vsemi strokami, ki obravnavajo takšne paciente. S tem so želeli doseči, da bi ljudje z bolečino v hrbtu dobili pravočasno in ustrezno strokovno pomoč. Obenem pa so želeli preprečiti dodatne zaplete povezane z neustreznim ukrepanjem in se izogniti finančnim izgubam v zdravstvenem sistemu.

Na Zdravstveni svet smo se obrnili, ker je to najvišji strokovno usklajevalni in posvetovalni organ ministra za zdravje, ki oblikuje vsebino zdravstvenih programov s stališča njihove izvedljivosti, enakomernega razvoja vseh strok in načela enake dostopnosti. Sestavljajo ga priznani strokovnjaki z različnih področij zdravstva, ki med drugim obravnavajo priporočila in smernice razširjenih strokovnih kolegijev (RSK).

Članom Zdravstvenega sveta smo v imenu udeležencev posveta in delovnih srečanj predstavili dopis, ki smo jim ga pred tem poslali, ter prispevek Bolečina v hrbtu v številkah.

Zdravstveni svet je podprl pripravo enotnih nacionalnih strokovnih in organizacijskih priporočil za obravnavo pacientov z bolečino v hrbtu in predlagal, da se v pripravo vključita tudi RK za medicino dela, prometa in športa in RSK za lekarniško farmacijo.

Zdravstveni svet je tudi predlagal oblikovanje interdisciplinarne delovne skupine pri Ministrstvu za zdravje za pripravo strokovnih in organizacijskih priporočil za obravnavo pacientov z bolečino v hrbtu.

Dopis s temi informacijami je Zdravstveni svet poslal tudi Generalni direktorici direktorata za zdravstveno varstvo, ki smo ji pred časom tudi že predstavili to pobudo.

Zdaj čakamo ustanovitev interdisciplinarne delovne skupine in si želimo, da pripravi dobre smernice in organizacijska priporočila z namenom, da bo za ljudi z bolečino v hrbtu pravočasno in čim bolj uspešno poskrbljeno ter da se bodo obenem zmanjšali nepotrebni stroški za zdravstveno blagajno, povezanih z obravnavo teh pacientov in odsotnostjo z dela.

O poteku dogodkov vas bomo sproti obveščali na blogu in na naši Facebook strani.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja