Javni posvet

Dragi preučevalci in uporabniki možganov, pozdravljeni!

V okviru projekta Z možgani za možgane, ki ga izvajamo študentje medicine, psihologije in kognitivne znanosti pod okriljem Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani ter zavoda Umni, vas vabimo na

javni posvet Nevroznanost za družbo: Kako do boljše skrbi za zdravje možganov?

Posvet bo potekal kot del SiNAPSINE nevroznanstvene konference 2017,

30. septembra 2017, med 17.30 in 20.00 uro na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani (Korytkova 2).

Osrednji del posveta bo skupno razvijanje konkretnih korakov za razvoj in implementacijo rešitve za izboljšanje javnih praks za zdravje možganov – postavitev in dolgoročno delovanje enotnega slovenskega strokovnega spletnega portala o delovanju in zdravju možganov ter skrbi zanje.

 


Namen projekta Z možgani za možgane je najti odgovor na vprašanje, kako izboljšati individualne in družbene prakse za zdravje možganov v Sloveniji. Motnje v delovanju možganov namreč predstavljajo enega največjih izzivov družbe 21. stoletja. Pomenijo veliko stisko za obolele in njihove najbližje ter so veliko finančno breme za celotno družbo. Projekt smo zagnali z izvedbo dvestotih intervjujev z različnimi ponudniki in odjemalci znanj o možganih. Na podlagi spoznanega smo sestavili spletno anketo, s pomočjo katere smo izluščili najpomembnejše prepreke in izzive pri javni in individualni skrbi za možgane.


Ugotovili smo, da je eden ključnih izzivov za izboljšanje preventivnih praks za skrb možganov pomanjkljiva osveščenost, h kateri pa med drugim pripomorejo:

 

♦   pomanjkanje preverljivih, zanesljivih in strokovnih informacij o možganih in njihovih boleznih;

   pomanjkanje zanesljivih spletnih strani v slovenskem jeziku;

   premajhna vključenost vsebin o delovanju možganov v učne načrte osnovnih in srednjih šol;

   nezadostna informiranost o delovanju možganov ter motnjah v njihovem delovanju tistih, ki sprejemajo in predlagajo zakone. Na ta način lahko posredno ali neposredno vplivajo na javno zdravje možganov;

♦   neučinkovita komunikacija med bolniki in njihovimi svojci ter strokovnjaki;

♦   problem nekritičnega poročanja v medijih, ipd.

 

Z izboljšanjem javnega znanja bi lahko vsaj delno premagali probleme, kot so stigmatizacija določenih psihiatričnih in nevroloških bolezni ter neustrezno ukrepanje ob pojavu težav, in izboljšali preventivne družbene prakse.


Namen posveta pa je predvsem premik iz teorije h konkretnemu.

Zato se bomo tokrat vsi skupaj lotili reševanja problema nezadostne osveščenosti: pomanjkanja preverljivih, zanesljivih in strokovnih informacij o možganih in njihovih boleznih. Naredili bomo načrt za prve korake k udejanjenju slovenske strokovne spletne strani o zdravju in delovanju možganov ter skrbi zanje. Končni cilj javnega posveta je s skupnimi močmi najti odgovore na pet ključnih vprašanj:

 


   Kakšne informacije potrebuje širša javnost in v kakšni obliki?

   Kdo bo prispeval k vsebini spletne strani?

   Kakšna bi lahko bila dolgoročna sistemska rešitev za vzdrževanje platforme?

   Kje dolgoročno pridobiti sredstva za izpeljavo slovenske strokovne spletne strani o možganih?

   Kako obvestiti širšo javnost o obstoju in zanesljivosti platforme?


Motnjam v delovanju možganov se lahko uspešno zoperstavimo le s sodelovanjem med različnimi »ponudniki« znanj o možganih, kamor sodijo strokovnjaki s področja nevroznanosti, medicine, psihologije, biologije, športa, pedagogike, socialnega dela, politike, ekonomije in drugi. Nujno pa je prisluhniti tudi zornemu kotu najširše javnosti.


Zato vas vabimo, da z nami nagubate možgane in se nam pridružite na javnem posvetu “Nevroznanost za družbo: Kako do boljše skrbi za zdravje možganov?” ter predstavite svoj pogled na problematiko.

Prijave zbiramo do vključno petka, 29. 9. 2017 na spodnji povezavi:

 

V kolikor imate dodatna vprašanja, nam lahko pišete na: info@umni.si.

 

Lepo vas pozdravljamo (in naj vam možgani padejo na pamet),

 

mentorici projekta: prof. dr. Maja Bresjanac in dr. Ditka Vidmar

in ekipa študentov: Dolores Trol, Hana Hawlina, Sara Fabjan, Sebastijan Krajnc, Alina Holnthaner, Matej Perovnik, Vesna van Midden, Rok Jagodič, Maruša Grešak, Nastja Tomat in Liza Žerdin